4 Luty2014
Leszek Wilczyński, Bibliografia „Miesięcznika Kościelnego Archidiecezji Poznańskiej” (1946-2011)

Obraz (216)

Leszek Wilczyński, Bibliografia "Miesięcznika Kościelnego Archidiecezji Poznańskiej" (1946-2011), Poznań 2014, s. 500.

Przygotowana "Bibliografia" pozwala na korzystanie z bogatej zawartości poszczególnych roczników w obrębie odpowiednio uszeregowanych zagadnień. Publikacja ukazuje bogate życie Kościoła poznańskiego na tle wydarzeń historii powszechnej. Niniejsze opracowanie organu urzędowego archidiecezji daje podstawę źródłową do studiów nad Kościołem lokalnym i wpisuje się w realizację projektu nowej "Historii Archidiecezji Poznańskiej".