Instytut gromadzi, opracowuje i udostępnia różnorodne materiały do dziejów Kościoła poznańskiego (artykuły, referaty, bibliografie, kwerendy, kserokopie, zapiski).

Zasób zawiera materiały dotyczące:

  • postaci związanych z Kościołem poznańskim,
  • instytucji i ośrodków duszpasterskich miasta Poznania i Archidiecezji Poznańskiej,
  • bractw, organizacji i stowarzyszeń kościelnych,
  • zakonów i instytutów życia konsekrowanego,
  • wydarzeń kościelno-państwowych w archidiecezji.