27 Listopad2015
Leszek Wilczyński, Bibliografia „Miesięcznika Kościelnego dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” (1919-1939)

Scan_20151127_143526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leszek Wilczyński, Bibliografia "Miesięcznika Kościelnego dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" (1919-1939), Poznań 2014, s. 176.

Przygotowana "Bibliografia" pozwala na korzystanie z bogatej zawartości poszczególnych roczników w obrębie odpowiednio uszeregowanych zagadnień. Publikacja ukazuje bogate życie Kościoła poznańskiego na tle wydarzeń historii powszechnej. Niniejsze opracowanie organu urzędowego archidiecezji daje podstawę źródłową do studiów nad Kościołem lokalnym i wpisuje się w realizację projektu nowej "Historii Archidiecezji Poznańskiej".