Instytut oferuje możliwość prowadzenia badań naukowych w archiwach oraz bibliotekach na terenie kraju. Zakres, tematyka i praca każdorazowo podlegają uzgodnieniu przez strony.

Instytut spełnia funkcję informacyjną kierując badaczy poszukujących określonych materiałów do odpowiednich jednostek naukowych, a także wskazuje możliwości korzystania z zasobów i posługiwania się nimi.