Starania o utworzenie jednostki naukowo-badawczej rozpoczęły się w 2010 roku. Wśród różnych propozycji prawno-administracyjnych rozważano możliwość powołania stowarzyszenia kościelnego lub podobnej jednostki świeckiej. Była też propozycja stworzenia fundacji. Ostatecznie ks. abp Stanisław Gądecki wyraził zgodę na erygowanie samodzielnej instytucji pod nazwą Instytut Studiów Kościelnych Lubranscianum. Uroczystego poświęcenia Instytutu dokonał Metropolita Poznański w dniu 13 stycznia 2013 roku.

LUBRANSCIANUM

Nazwa Lubranscianum – Instytut Studiów Kościelnych – stanowi swego rodzaju upamiętnienie wielkiego, wielkopolskiego humanisty, biskupa poznańskiego, jednego z najwybitniejszych Polaków swojej epoki. Obok zasług wypływających z piastowania urzędu Arcypasterza Poznańskiego, tj. odbudowa Kościoła Najświętszej Maryi Panny in summo posnaniensis, budowa Psałterii, domów kanonickich, a przede wszystkim położenia kamienia węgielnego pod przyszłą Akademię, której wychowankowie zapisali się złotymi zgłoskami nie tylko w historii kraju ale całej Europy, należy pamiętać o jego zainteresowaniach naukami historycznymi.

Biskup Lubrański już od młodości zafascynowany był historią antyczną, czego dowodem było jego wszechstronne wykształcenie i bogaty księgozbiór, którego fragmentaryczna część przetrwała do naszych czasów. Swą wiedzę o przeszłości i jej opisywaniu miał szansę pogłębiać podczas studiów w Rzymie i Bolonii. Zainteresowanie to nie było jednak tylko osobistą pasją, ale i studiów nad historią Diecezji Poznańskiej, czego świadectwem jest opracowana za jego czasów Księga uposażeń biskupstwa poznańskiego, w której znajdujemy wiele odniesień do dziejów Kościoła Poznańskiego w minionych wiekach. Księga jest również i dzisiaj niezastąpionym źródłem dla historyków, bez którego właściwie żadne opracowanie naukowe nie może się obejść.