Błogosławiony ksiądz Narcyz Putz, urodził się 28 października 1877 roku w Sierakowie, jako syn Władysława (kupca i krawca) i Józefy z domu Brudniewicz.  Szkołę powszechną ukończył w Sierakowie, a potem uczęszczał do Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał w Gnieźnie 15 grudnia 1901 roku. Proboszcz we Wronkach, Mądrych, Ludzisku-Markowicach, Bydgoszczy i parafii św. Wojciecha w Poznaniu (1925-1939). Organizator poznańskich parafii na Sołaczu, Winiarach i Naramowicach. Działacz społeczny, patron organizacji katolickich oraz radny Miasta Poznania. Więzień Fortu VII oraz obozów koncentracyjnych w Gusen i Dachau, gdzie zasłynął jako „ojciec i opiekun; zwiastujący radość; budzący nadzieję”. Potrzebne siły czerpał z nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali oraz Godzinek NMP. Zabity zastrzykiem benzenu w Dachau 4 grudnia 1942 roku. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w Warszawie

13 czerwca 1999 roku. Kapłan Wielkiego Piątku, obrońca więźniów, biednych, chorych i bezdomnych.