9 Styczeń2014
Elżbieta Wojcieszyk, Duszpasterstwo młodzieży archidiecezji poznańskiej w latach 1945-1989

Okładka książki

Elżbieta Wojcieszyk, Duszpasterstwo młodzieży archidiecezji poznańskiej w latach 1945-1989, Poznań 2013, s. 272.


Z recenzji ks. prof. dr. hab. Zygmunta Zielińskiego:
Duszpasterstwo młodzieży w ścisłym tego słowa znaczeniu zastąpiło działające mniej więcej do 1950 roku organizacje katolickie [...]. Od czasów stalinizmu Kościół musiał [...] przenieść ich zadania wychowawcze na teren duszpasterstwa zwyczajnego, gromadząc młodzież w różnego rodzaju inicjatywach parafialnych, względnie w Duszpasterstwie Akademickim, Służbie Ołtarza, kółkach ministranckich, czy też w późniejszym czasie, organizując imprezy kulturalne, zwłaszcza zespoły wokalno-muzyczne [...]. Autorka stworzyła czytelną panoramę katolickiego ruchu młodzieżowego, otwierając niejako drogę do badań bardziej szczegółowych, mających uwidocznić nie tylko samo zjawisko, ale także, a może przede wszystkim ludzi w nim uczestniczących, nie tylko duszpasterzy, ale także ich podopiecznych. Porusza temat trudny do opracowania, dlatego w historiografii traktowany po macoszemu.