Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu http://aap.poznan.pl/

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie http://www.archiwum.archidiecezja.pl/ 

Archiwum Diecezjalne w Białymstoku http://www.archibial.pl/archiwum/ 

Archiwum Diecezjalne w Pelplinie http://diecezja-pelplin.pl/kuria/59-archiwum-diecezjalne

Archiwum Państwowe w Poznaniu http://www.poznan.ap.gov.pl/