Instytut posiada bogaty księgozbiór dotyczący historii Kościoła katolickiego w Europie i Polsce. Szczególnie wartościowe są publikacje z dziejów Archidiecezji Poznańskiej, opisujące wydarzenia, instytucje, postacie czy poszczególne parafie.  

Księgozbiór zawiera również publikacje z zakresu historii powszechnej i kultury Europy, Polski, a szczególnie Wielkopolski i Poznania. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja druków ulotnych, statutów bractw i stowarzyszeń katolickich oraz zbiór „świętych obrazków”.

Ponadto Instytut gromadzi i udostępnia maszynopisy i czasopisma, będące istotnym materiałem źródłowym do historii Archidiecezji Poznańskiej.

Na szczególną uwagę zasługują czasopisma urzędowe i roczniki archidiecezji oraz prasa katolicka, w tym:

Gazetki parafialne:

„Kościelny Dziennik Urzędowy” (1867-1919)

„Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” (1919-1939)

„Miesięcznik Archidiecezji Poznańskiej” (1946-2013)

„Przewodnik Katolicki” (1895-2012)

„Rocznik Archidiecezji Poznańskiej”(1895-2013)

„Roczniki Katolickie” (1923-1939)

„Zarządzenia Władzy Duchownej dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” (1945-1946”).